Nico Widerberg
Født 1960. Norsk billedkunstner og billedhugger. Sønn av kunstneren Franz Widerberg.
 | Nico Widerberg
Tillit
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vår
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Eng
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vinget
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vår
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Åpen
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Rød
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Stengt
Oddvar Olsen & Co. A/S
 | Nico Widerberg
Generasjon
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Grønn
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Nett
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Savn
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
To Rom III
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vi to
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Sundet
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Åpen
Oddvar Olsen & Co. A/S
 | Nico Widerberg
Pust
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Forsoning
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Løvfall
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Vridning
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Oppover
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Alene
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Samtale
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
To Brødre
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Horisont
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Sterk
Det Gylne Snitt AS
 | Nico Widerberg
Ære
Det Gylne Snitt AS
Gallerier
Du finner bilder av Nico Widerberg i disse galleriene
Det Gylne Snitt AS
OSLO
 
Et velrennomert kunstgalleri med et stort utvalg kunst fra profilerte norske kunstnere.

Se våre bilder av
Oddvar Olsen & Co. A/S
Drammen
 
Her kan du se massevis av spennende kunst. Malerier og originalgrafikk.

Se våre bilder av